החוק בישראל מאפשר לבני זוג לקבוע בהסכם כרצונם את יחסי הממון ביניהם לפני הנישואין,  במהלך הנישואין, בתום הנישואין ואף בלא נישואין. בהסכם רשאים הצדדים להסדיר את כל העניינים הכספים והרכושיים ביניהם לבין עצמם וביניהם לבין ילדיהם.