בעל חייב במזונות אשתו כל עוד הם נשואים כאשר האשה אינה יכולה לספק את כל צרכיה מהכנסותיה שלה.

אב חייב במזונות ילדיו הקטינים אולם אופי החיוב משתנה, בהתאם לגיל הילדים ולצרכיהם ולעיתיים אין מדובר בחיוב האב בלבד אלא בחיוב של שני ההורים גם יחד. חיוב במזונות ילדים אינו מותנה בהיות ההורים נשואים זה לזה.