נישואין אזרחיים

נישואין אזרחיים

נישואין אזרחיים הנם נישואין הנערכים לפי החוק החילוני האזרחי של המדינה בה נערכו .

לגבי יהודים בישראל, מכריע הדין הדתי באשר לצורת הנישואין. על פי הוראות  חוק שיפוט בתי דין רבניים, נישואין של יהודים, ייערכו בישראל עפ"י דין תורה. לגבי יהודים, נישואין אזרחיים הם נישואין שלא נערכו כדת משה וישראל ולפיכך אינם תקפים .

בישראל אין אפשרות חוקית לערוך נישואין אזרחיים והחפצים להינשא בנישואין כאלה עושים זאת בחו"ל, באמצעות נציגויות דיפלומטיות בישראל של מדינות המאפשרות זאת, או באמצעות מדינות, שחוקיהן מאפשרים "נישואין בהתכתבות", באמצעות משלוח טפסים בדואר .

ישנן דעות שונות בשאלה האם, על פי דין תורה, אין לראות בני זוג, שנישאו בנישואין אזרחיים, כנשואים שכן דיני ישראל אינם מכירים בנישואין שלא נערכו כדת משה וישראל. או שהיות שהבעל והאישה מתכוונים לחיות כבעל ואישה נשואים ולא בזנות, ומוחזקים כך בציבור, הרי שעל פי הכלל כי "חזקה אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות", כל עוד אין עובדות המראות את ההיפך, ניתן לראות את הצדדים כמי שהתכוונו להינשא בדרך של "קידושי ביאה" ואם הבעל גם נתן טבעת לאישה  ניתן לראותם כמי שהתכוונו להינשא בדרך של "קידושי כסף" והנישואין תקפים .

בין אם התחתנתם בנישואין אזרחיים ובין בנישואין כדת משה וישראל, הליך הגירושין חייב להתבצע באמצעות בית הדין הרבני .