נישואין

החוק בישראל קובע, כי נישואין של יהודים בישראל יערכו על פי דין תורה כדת משה וישראל.  הדרך היחידה של זוגות יהודים להינשא בישראל באופן שיוכר על ידי רשויות המדינה הנה על ידי קיום טקס דתי באמצעות הרבנות הראשית.

כיום זוגות של יהודים, יכולים למסד את הקשר ביניהם גם בדרך של נישואין אזרחיים הנערכים בחו"ל או בדרך של קיום חיים זוגיים משותפים כ"ידועים בציבור". חתונה אזרחית, הנערכת בישראל, תעודת זוגיות או הסכם זוגיות יכולים לשמש ראיה להוכחת היות בני הזוג "ידועים בציבור", אולם הם אינם מקנים לבני הזוג מעמד של נשואים על פי החוק בישראל.

נישואין של יהודים בישראל

נישואין של יהודים נערכים בישראל על פי דין תורה כדת משה וישראל. נישואין כדת משה וישראל הנם חלק מתרבות החיים בארץ, בדומה לקיום ברית מילה, קיום טקס קבורה יהודי ועוד .

שלבי הנישואין

על פי דין תורה, יצירת קשר משפטי של נישואין  מתחילה באקט משפטי הנקרא "קידושין" או "אירוסין" והיא שלמה עם ביצוע ה"נישואין".

קידושין: פעולת הקידושין מייעדת את האישה המתקדשת לגבר המקדש ואוסרת אותה על כל אדם אחר. המקודשת תהיה מותרת בחיי אישות עם המקדש לאחר ביצוע פעולת הנישואין.

נישואין: ישנן מספר דעות בשאלה מהו האקט המהווה, על פי דין תורה, את ה"נישואין". כיום  נוהגים לערוך את הנישואין על ידי הכנסת הכלה לחופה.

המנהג הנהוג כיום, הוא כי גם הקידושין נערכים תחת החופה במעמד הנישואיןישנם הנוהגים, בנוסף לחופה, לבצע אקט נוסף לשם החלת הנישואין. מיד אחרי ברכות הנישואין הולכים החתן והכלה לחדר מיוחד ושם הם שוהים ואוכלים לבדם. חדר זה מכונה "חדר יחוד".

ישנן פעולות נוספות המתבצעות במסגרת טקס הקידושין והנישואין, שבירת כוס, חתימת וקריאת הכתובה נוכחות של מניין (עשרה גברים) ואמירת הברכות, על ידי הרב, אך הן אינן תנאי לחלות הקידושין והנישואין ואלו אינם נפסלים באם נערכו ללא ביצוע כל הפעולות האמורות.

נישואי תערובת

נישואין בין יהודים לגויים אינם תופסים. גוי הנו מי שאינו יהודי מלידה וגם לא התגייר. יהודי שהמיר את דתו נחשב ליהודי, שכן כשם שאדם נולד כיהודי כך הוא מת כיהודי. גוי שנתגייר בגיור, על פי דין תורה, נחשב מרגע התגיירותו כיהודי ונישואיו תופסים .

נישואים אזרחיים

נישואין אזרחיים הנם נישואין הנערכים לפי החוק החילוני האזרחי של המדינה בה נערכו .

על פי הוראות  חוק שיפוט בתי דין רבניים, נישואין של יהודים, ייערכו בישראל עפ"י דין תורה. לגבי יהודים, נישואין אזרחיים הם נישואין שלא נערכו כדת משה וישראל ולפיכך אינם תקפים. זוגות החפצים להינשא בנישואים אזרחיים עושים זאת בחו"ל, באמצעות נציגויות דיפלומטיות בישראל של מדינות המאפשרות זאת, או באמצעות מדינות, שחוקיהן מאפשרים "נישואין בהתכתבות", באמצעות משלוח טפסים בדואר .

ישנן דעות שונות בשאלה האם, על פי דין תורה,  בני זוג שנישאו בנישואין אזרחיים, נחשבים כנשואים או לא. בפועל, גם זוג שהתחתן בנישואין כדת משה וישראל וגם זוג שהתחתן בנישואים מאזרחיים, חייבים לבצע את הליך הגירושין בבית הדין הרבני .